Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 80 KB / MSWORD
 • Ogłoszenie o zamówieniu - skan [PDF]
  Pobierz plik 278.1 KB / PDF
 • Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 96.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia - skan [PDF]
  Pobierz plik 84.23 KB / PDF
 • Załącznik 2. Harmonogram - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 17.87 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2. Harmonogram - skan [PDF]
  Pobierz plik 19.18 KB / PDF
 • Załącznik 3. Istotne Postanowienia Umowy - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 53.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 3. Istotne Postanowienia Umowy - skan [PDF]
  Pobierz plik 67.99 KB / PDF
 • Załącznik 4. Formularz ofertowy - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 31 KB / MSWORD
 • Załącznik 5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - wersja dostępna [.doc]
  Pobierz plik 28.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 6. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wersja dostępna[.doc]
  Pobierz plik 24 KB / MSWORD