Ogłoszenie

PZP.271.27.2019/ Dostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z (...)

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

„Dostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą w siedzibie Zamawiającego  w podziale na dwie części”, PZP.271.27.2019

 

 

 

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wiążącą treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zawiera plik o nazwie" Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 197.57 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.78 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami - wersja dostępna
  Pobierz plik 1.01 MB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 35.8 MB / ZIP
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 67.57 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 127.8 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dostępna
  Pobierz plik 406.13 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna
  Pobierz plik 376.1 KB / PDF