Ogłoszenie
09.10.2019

PZP.271.22.2019/ Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Ogłoszenie przekazane do publikacji
  Pobierz plik 137.5 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.17 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - wersja dostępna
  Pobierz plik 739.17 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 114.65 KB / ZIP
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  Pobierz plik 82.23 KB / ZIP
 • Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania JEDZ
  Pobierz plik 295.53 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  Pobierz plik 137.53 KB / PDF
 • Klucz publiczny
  Pobierz plik 794 bytes / ZIP
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 339.87 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 501.2 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 30.10.2019
  Pobierz plik 1.21 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 30.10.2019 WERSJA DOSTĘPNA
  Pobierz plik 789.16 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 37.5 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna
  Pobierz plik 220.16 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  Pobierz plik 53.39 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1_Wersja dostępna
  Pobierz plik 229.28 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
  Pobierz plik 48.98 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2_Wersja dostępna
  Pobierz plik 222.88 KB / PDF