Ogłoszenie

Zamówienie na usługi polegające na świadczeniu usługi edukacyjnego oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz innych form zajęć edukacyjnych w Muzeum POLIN

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na świadczeniu usługi edukacyjnego oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz innych form zajęć edukacyjnych po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz innych form zajęć edukacyjnych po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej w okresie od  2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czynności realizowane będą formie dyżurów: oprowadzania, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych.

Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwoty nie wyższe niż:

 1. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  złotych)  brutto za pojedynczą grupę w j. obcym (dyżur 2 godziny)
 2. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  złotych) brutto za pojedynczą grupę w j. polskim (dyżur 2 godziny).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnego Certyfikatu Przewodnika po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje udzielić zamówienia nie więcej niż 133 osobom, które spełnią kryteria udziału w postępowaniu oraz zaoferują najlepszą cenę. Zamawiający informuje, że każdy z wykonawców będzie brał udział w ewaluacji przewodnickiej. Kryterium oceny oferty jest w 100% cena. Zamawiający za najkorzystniejsze uzna oferty z najniższą ceną ofertową – dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający jako cenę ofertową przyjmie sumę cen brutto za 1 dyżur 2-godzinny w języku polskim i 1 dyżur 2-godzinny w języku obcym.

Miejsce składania ofert:

Oferty składane mogą być:

 • drogą poczty elektronicznej na adres: : [email protected]
 • pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) w siedzibie Zamawiającego: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, sekretariat II piętro - godziny pracy sekretariatu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Termin składania ofert: do 3.10.2019 r 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Prosimy o składanie ofert z wykorzystaniem formularza ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia, przy czym za podpisaną ofertę nie zostanie uznana oferta z podpisem wykonanym w pliku Word.

Załączniki:
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej [docx]
  Pobierz plik 18.76 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej [docx]
  Pobierz plik 15.42 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - usługi edukacyjne [PDF]
  Pobierz plik 281.5 KB / PDF
 • RODO - załącznik do ogłoszenia [PDF]
  Pobierz plik 254.46 KB / PDF
 • Skan - ogłoszenie o udzielanym zamówieniu- zatrudnienie przewodników w 2020 r. [PDF]
  Pobierz plik 95.06 KB / PDF
 • Skan - ogłoszenie o udzielanym zamówieniu- zatrudnienie przewodników w 2020 r. [docx]
  Pobierz plik 34.9 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT