Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy [.zip, .docx, .pdf]
  Pobierz plik 91.23 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zamówieniu [.doc]
  Pobierz plik 79.5 KB / MSWORD
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
  Pobierz plik 3.56 MB / PDF
 • Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia [PDF]
  Pobierz plik 1.18 MB / PDF
 • Załącznik 2. Harmonogram [PDF]
  Pobierz plik 302.81 KB / PDF
 • Załącznik 3. Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 1002.91 KB / PDF
 • Załącznik 4. Formularz ofertowy [.doc]
  Pobierz plik 31 KB / MSWORD
 • Załącznik 5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków [.doc]
  Pobierz plik 24.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 6. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [.doc]
  Pobierz plik 24 KB / MSWORD