Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na opracowanie zasobu cyfrowego

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia na opracowanie zasobu cyfrowego.

Przedmiot zamówienia w podziale na 4 części:

 • Część 1: Przygotowanie 4 300 opisów do 4 300 plików dokumentacji wizualnej obiektów materialnego dziedzictwa żydowskiego Muzeum POLIN (to razem ok. 2 000 obiektów) najpierw w repozytorium cyfrowym Muzeum poprzez dodanie danych w menu kontekstowym Windows (autor, tytuł, data wykonania, tagi), następnie zaimportowanie plików do przeglądarki plików Media Pro i tam wykonanie dodatkowych opisów w zakresie nazw, lokalizacji, datowania, osób występujących i pól eksploatacji (max. 300 znaków ze spacjami); zamówienie będzie realizowane na podstawie danych merytorycznych i instrukcji dostarczonych przez Zamawiającego;
 • Część 2: Przygotowanie 100 opisów wywiadów historii mówionej (to ok. 1400 plików), na które składa się opracowanie w repozytorium cyfrowym Muzeum poprzez dodanie danych w menu kontekstowym Windows (autor, tytuł, data wykonania, tagi), następnie zaimportowanie plików do przeglądarki plików Media Pro i tam wykonanie dodatkowych opisów w zakresie nazw, lokalizacji, datowania, osób występujących, pól eksploatacji oraz biogramu rozmówcy i opisu kontekstu realizacji wywiadu; na pojedynczy wywiad historii mówionej składają się minimum 4 pliki: nagranie audio lub wideo (mp3 lub mp4), transkrypcja wywiadu (PDF), zgoda na korzystanie z wywiadu do celów statutowych Muzeum (PDF), opracowanie biogramu i streszczenie (PDF/Word). W praktyce, do każdego z wywiadów istnieje dokumentacja cyfrowa w postaci skanów zdjęć z archiwum rodzinnego (PNG, JPG, TIFF), wspomnienia rozmówcy w formacie Word, dokumenty archiwalne w postaci PDF: średnio na 1 wywiad przypada 14 plików; zamówienie będzie realizowane na podstawie danych merytorycznych i instrukcji dostarczonych przez Zamawiającego;
 • Część 3: Stworzeniu bazy wywiadów historii mówionej w pliku MS Access na podstawie danych z projektów lub już istniejących baz portalu Polscy Sprawiedliwi, wywiadów Centropy, wywiadów z projektu Zapisywanie świata żydowskiego (558 rekordów, każdy ok. 10 pól do wypełnienia);
 • Część 4: Stworzenie bazy nośników cyfrowych i magnetycznych (m.in. DV, BetaCam, VHS, CD i DVD) na podstawie opisów znajdujących się na nośnikach (300 rekordów, każdy ok. 10 pół do wypełnienia).

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: z uwagi na to, że do wykonania zamówienia niezbędny jest dostęp do danych znajdujących się w zasobach sieciowych Muzeum, części 1, 2 i 4  zamówienia będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem jego sprzętu.  

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy (ok. pierwsza połowa września 2019) do 15.12.2019. 

Przewidywana termin zawarcia umowy: pierwsza połowa września 2019.

 

Pełna treść zapytania, wraz z kryteriami oceny ofert oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 167.52 KB / PDF
 • Zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik 66.03 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 368.72 KB / PDF
 • Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 43.01 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Zapytanie ofertowe - pytania i odpowiedzi
  Pobierz plik 16.35 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT