Ogłoszenie

PZP.271.20.2019/ Dostawa akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora graficznego

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 184.89 KB / PDF
 • SIWZ z załącznikami
  Pobierz plik 1448925 / application/pdf
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 34695805 / application/zip
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 1193989 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 1199052 / application/pdf