Ogłoszenie

PZP.271.20.2019/ Dostawa akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora graficznego

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załączniki: