Ogłoszenie

PZP.271.18.2019/ Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni digitalizacyjnej w podziale na trzy 3 części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 188.15 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2437419 / application/pdf
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 37745596 / application/zip
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 1117904 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3
  Pobierz plik 1098883 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
  Pobierz plik 72035 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  Pobierz plik 1132656 / application/pdf