Ogłoszenie

PZP.271.14.2019/ Usługi drukowania w podziale na dwie części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 189.14 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.21 MB / PDF
 • Załączniki nr 1c - 1i do SIWZ
  Pobierz plik 27.49 MB / ZIP
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 104.51 KB / ZIP
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 616.55 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  Pobierz plik 550.92 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
  Pobierz plik 803.8 KB / PDF