Ogłoszenie

Występy artystyczne podczas koncertu Azrieli Music Prize 15 września 2019

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje o udzielanym zamówieniu na zapewnienie udziału artystów w tym wykonanie utworów podczas koncertu oraz udzielnie licencji wyłącznej na korzystanie z praw do artystycznego wykonania koncertu przez następujących wykonawców: Yoav Talmi (dyrygent), Lara St. John (solistka, skrzypce), COULOIR (Ariel Barnes – wiolonczela; Heidi Krutzen – harfa).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych: dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Termin składania ofert: 29.07.2018, godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub e-mail: [email protected].

Załączniki:
  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na występy artystyczne podczas koncertu Azrieli Music Prize 15 września 2019 [.docx]
    Pobierz plik 25.01 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na występy artystyczne podczas koncertu Azrieli Music Prize 15 września 2019 [PDF]
    Pobierz plik 213.06 KB / PDF