Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług hotelarskich na terenie Tel Awiwu

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Tel Awiwu w Izraelu. Usługi będą świadczone we wrześniu 2019, od momentu zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.

Dokumentacja do pobrania poniżej.

Załączniki: