Ogłoszenie
10.06.2019

PZP.271.12.2019 Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej Muzeum, zgodnie z założonym briefem

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamawiajacy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zaprasza do składnia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej Muzeum, zgodnie z założonym briefem".

Dokumenty niezbędne dla złożenia oferty znajdują się poniżej.

UWAGA: Zamawiający w dniu 11 czerwca 2019 skorygował omyłkę pisarską w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w lit. c) (załącznik nr 1 do SIWZ)  poprzez zastąpienie daty "1.07" wyrażeniem "od dnia zawarcia umowy". Właściwy plik został zamieszczony poniżej.

 

 

Załączniki:
 • SIWZ wraz z załącznikami od 2 do 8
  Pobierz plik 1.03 MB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 64 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 42.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 45.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 43 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 55.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 43.5 KB / MSWORD
 • Ogłoszenie BZP
  Pobierz plik 511.69 KB / PDF
 • Załącznik nr 1 do OPZ - brief Muzeum
  Pobierz plik 162.88 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do OPZ - księga znaku
  Pobierz plik 4.65 MB / PDF
 • Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia
  Pobierz plik 227.75 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 536.23 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 94.53 KB / PDF
 • SIWZ wraz z załącznikami od 2 do 8 ZMIANA z dnia 17 czerwca 2019
  Pobierz plik 1006.25 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ II
  Pobierz plik 581.31 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 426.78 KB / PDF