Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na realizację opracowań wywiadów historii mówionej wraz z implementacją na portalu Wirtualny Sztetl

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja 60 opracowań nagrań wywiadów historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN oraz umieszczenie ich na portalu internetowym Wirtualny Sztetl.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 15 sierpnia 2019 r.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty wg. załącznika nr 1  wraz załącznikiem nr 2 (wykaz zrealizowanych usług) e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 14.00

Ewentualne pytania należy kierować na adres: [email protected]

Pełna treść zapytania ofertowego, podstawowe warunki realizacji usługi, wzór oferty oraz wykazu zrealizowanych usług, znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 233.7 KB / PDF
 • Zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik 57.48 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 Formularz oferty [PDF]
  Pobierz plik 280.59 KB / PDF
 • Załącznik 1 Formularz oferty [.docx]
  Pobierz plik 33.43 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2 wykaz zrealizowanych usług [PDF]
  Pobierz plik 263.96 KB / PDF
 • Załącznik 2 wykaz zrealizowanych usług [.docx]
  Pobierz plik 31.96 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3 przykładowe opracowanie wywiadu [PDF]
  Pobierz plik 209.44 KB / PDF
 • Załącznik 3 przykładowe opracowanie wywiadu [.docx]
  Pobierz plik 36.67 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 4 Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 203.08 KB / PDF
 • Załącznik 4 Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 33.52 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT