Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
  Pobierz plik 3.88 MB / PDF
 • Ogłoszenie o zamówieniu [.doc]
  Pobierz plik 79.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia [PDF]
  Pobierz plik 1.25 MB / PDF
 • Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia .doc]
  Pobierz plik 98.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 2. Harmonogram [PDF]
  Pobierz plik 390.51 KB / PDF
 • Załącznik 2. Harmonogram [.doc]
  Pobierz plik 74.11 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3. Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 990.97 KB / PDF
 • Załącznik 3. Istotne Postanowienia Umowy [.doc]
  Pobierz plik 52.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 4. Formularz ofertowy [.doc]
  Pobierz plik 30.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków [.doc]
  Pobierz plik 24.5 KB / MSWORD
 • Załacznik 6. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [.doc]
  Pobierz plik 24 KB / MSWORD