Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na realizację transkrypcji nagrań wywiadów historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie transkrypcji 60 nagrań dźwiękowych wywiadów ze świadkami historii pochodzących z kolekcji Muzeum POLIN, w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, formularz oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy wysłać na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 06.05.2019 r. (poniedziałek) do godz.: 10:00

Ewentualne pytania należy kierować na adres: [email protected]

Podstawowe warunki realizacji usługi, pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty znajdują się w  załącznikach opublikowanych poniżej.

 

Załączniki:
 • Unieważnienie postępowania ofertowego nr DPO.271.4.2019 [.docx]
  Pobierz plik 12.12 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Unieważnienie postępowania ofertowego nr DPO.271.4.2019 [PDF]
  Pobierz plik 20123 / application/pdf
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 132837 / application/pdf
 • Zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik 54470 / application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • Załącznik 1. Formularz ofertowy [PDF]
  Pobierz plik 288261 / application/pdf
 • Załącznik 1. Formularz ofertowy [.docx]
  Pobierz plik 31163 / application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • Załącznik 2. Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 210629 / application/pdf
 • Załącznik 2. Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 34014 / application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document