Edukacja

Zajęcia na portalu IWitness. Lekcje z użyciem relacji świadków

IWitness, USC Shoah Foundation, materiały edukacyjne
fot. USC Shoah Foundation

IWitness to cyfrowy portal edukacyjny stworzony i zarządzany przez USC Shoah Foundation, który jest dostępny w wielu językach, w tym również po polsku. Nauczyciele mogą na nim obejrzeć tysiące relacji, w tym kilkanaście w języku polskim.

Poza całymi video relacjami świadków, na platformie znajdują się gotowe zajęcia edukacyjne w języku polskim, materiały edukacyjne do pracy z filmem i inne multimedia, wszystkie przystosowane do użytku w polskiej szkole i odpowiadające podstawom programowym przedmiotów takich jak: historia, język polski, WOS, etyka czy godzina wychowawcza.

Zajęcia te oparte są na konstruktywistycznej teorii uczenia się. Mają one na celu kształcenie krytycznego myślenia, umiejętności wyciągania wniosków na podstawie przedstawionej sytuacji, budowania argumentacji na poparcie własnego stanowiska oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Jednocześnie USC Shoah Foundation prowadzi szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia zajęć przy użyciu portalu IWitness.

Muzeum POLIN od kilku współpracuje z USC Shoah Foundation współtworząc zajęcia na platformie IWitness i wzbogacając je o własne materiały, np. te pochodzące z wystawy stałej Muzeum.

Nauczycielkom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych polecamy zajęcia na platformie edukacyjnej IWitness, które poruszają tematy z zakresu edukacji o zagładzie Żydów, praw człowieka i odpowiedzialności społecznej, ale też dotyczące najnowszej historii Polski.

Po zarejestrowaniu się na platformie można z klasą przeprowadzić zajęcia zarówno on-line, jak i pobrać wszystkie materiały i wykorzystać je podczas tradycyjnej lekcji posiłkując się fragmentami video relacji świadków z zasobu Archiwum Historii Wizualnej USC Shoah Foundation. Na IWitness jest już ponad 200 gotowych zajęć edukacyjnych, w tym 11 w języku polskim, dostosowanych do podstawy programowej obowiązującej w polskiej szkole.

 • Przybycie do Auschwitz. MATERIAŁY >>
   
 • Wola przeżycia w piekle. Zajęcia w oparciu o "Dziennik z getta łódzkiego" Rywki Lipszyc ZOBACZ materiały>>
   
 • Niemile widziani – skutki propagandy podczas wydarzeń Marca 1968 r. ZOBACZ materiały >>
   
 • Konsekwencje bierności świadków. Zajęcia zachęcające młodzież do reagowania w obliczu mowy nienawiści. ZOBACZ materiały >>
   
 • Być Żydem w nazistowskich Niemczech. Zajęcia przedstawiające kolejne etapy wykluczania Żydów ze społeczności niemieckiej w latach 30. XX wieku. ZOBACZ materiały >>
   
 • Codzienność w cieniu Zagłady. Zajęcia przedstawiające życie codzienne w gettach podczas II wojny światowej. ZOBACZ materiały >>
   
 • Szaleństwo nienawiści. O antysemityzmie Europy lat 30. ZOBACZ materiały >>
   
 • Poszukiwanie informacji: Roman Kent – ocalały z Auschwitz. Przedstawienie biografii Ocalałego z Zagłady Romana Kenta, autora książki dla dzieci "Mój pies Lala". ZOBACZ materiały >>

 

Współpraca