Wspomnienia

Zmarł Jerzy Jedlicki - historyk i socjolog

Jerzy Jedlicki
Jerzy Jedlicki, fot. Leszek Zych / Tygodnik "Polityka"

Z wielkim żalem żegnamy profesora Jerzego Jedlickiego, wybitnego historyka oraz socjologa, przyjaciela Muzeum POLIN.

Profesor Jedlicki ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, od początku lat 50. XX w. był związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmowały zarówno historię społeczną XIX w., jak i historię idei oraz kultury. Był również wrażliwym obserwatorem i analitykiem współczesnych wydarzeń. Dogłębne poznanie mitów, postaw oraz dylematów kierującymi elitami społecznymi drugiej połowy XIX w., pozwoliło mu stawiać trafne diagnozy dotyczące współczesności.

Cechowała go otwartość i troska o słabszych oraz odrzuconych. W latach 70. XX w. działał w opozycji. Współorganizował Uniwersytet Latający, a następnie Towarzystwo Kursów Naukowych. Pamiętając o losach własnej rodziny, która w czasie II wojny musiała żyć pod zmienionym nazwiskiem, Profesor otwarcie przeciwstawiał się antysemityzmowi i ksenofobii.  Pod koniec lat 90. XX w. był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" i przez kolejne lata był przewodniczącym rady programowej stowarzyszenia.

W maju 2011 r. Profesor został wyróżniony Medalem św. Jerzego przyznawanym przez kapitułę "Tygodnika Powszechnego" "za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym" oraz "wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem".

źródło: Wirtualny Sztetl