Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2017: Joanna Podolska

Joanna Podolska
Joanna Podolska - Laureatka Nagrody POLIN 2017, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Joanna Podolska jest dyrektorem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Zajmuje się tam historią łódzkiej społeczności żydowskiej, ale też inspiruje innych do włączania się w tego typu zadania. Dzięki jej pracy żydowska Łódź nie jest wspomnieniem o minionym przemysłowym mieście, ale staje się tętniącym życiem elementem teraźniejszości.

Wcześniej jako dziennikarka i prezes stowarzyszenia Instytut Tolerancji, a teraz kierując Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Joanna Podolska przyczynia się do popularyzacji wiedzy o łódzkiej społeczności żydowskiej wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. Wspólnie ze swoim zespołem organizuje wiele wydarzeń kulturalnych, popularyzatorskich i edukacyjnych, gromadzi wspomnienia dotyczące historii łódzkich Żydów zarówno przed wojną, w czasie II wojny światowej, jak i po wojnie oraz przygotowuje wystawy, np.: "Artur Szyk. Człowiek dialogu", a ostatnio "Lodzer miszmasz, czyli opowieść o żydowskiej Łodzi".

Joanna Podolska przyczyniła się też do wzmożenia działalności wydawniczej dotyczącej łódzkiej społeczności żydowskiej i łódzkiego getta. Publikuje prace własne, ale też współpracuje przy przygotowywaniu publikacji innych osób.

Jest autorką kilku książek o żydowskiej Łodzi w tym "Łódź żydowska" i "Śladami Żydów Ziemi Łódzkiej" czy "Litzmannstadt getto. Ślady".

Dzięki jej kierownictwu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana jest nowoczesną i otwartą na wszelkie inicjatywy instytucją, która w sposób wielopłaszczyznowy przybliża mieszkańcom Łodzi wartości, jakie wnieśli Żydzi do rozwoju miasta. Odbiorcy działań tej instytucji cenią serdeczność pracującego w tej placówce zespołu, co czyni Centrum Dialogu ważnym i potrzebnym miejscem na mapie kulturalnej Łodzi.