Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2017: Ireneusz Socha

Ireneusz Socha
Ireneusz Socha - Wyróżniony w konkursie Nagroda POLIN 2017, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Ireneusz Socha od blisko 40 lat działa na rzecz ocalenia śladów kultury i obecności Żydów w Dębicy. Żydowskie ślady i pamiątki w tej miejscowości – w tym cmentarz żydowski i teren getta – ocalały lub zostały uporządkowane dzięki jego inicjatywie i współdziałaniu.

Współpracuje z samorządem lokalnym, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dębickiej, szkołami, prasą oraz Muzeum Regionalnym. Dzięki jego zaangażowaniu, coroczne uroczystości w rocznicę likwidacji dębickiego getta, w tym roku po raz pierwszy zorganizował Urząd Miasta.

Ireneusz Socha utrzymuje żywe kontakty z potomkami dębickich Żydów, w tym ze Związkiem Dębiczan w Izraelu. Odszukał ich dzięki wieloletnim poszukiwaniom i badaniom. Kierując się pasją poznawania dziejów dębickich Żydów, współrealizował film "Na wieczność nie ma nic" o dębiczaninie Meirze Goldmanie. Socha dokonał też przekładu Sefer Dembitz – "Księgi Dębicy", a w swoim wydawnictwie muzycznym Dembitzer Music wydał płytę "Sztetlach".

Współpracuje również przy projekcie "Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów", który polega na wizytach młodzieży z Aszdod w I LO w Dębicy. Pierwsza odbyła się w 2011 r. 

Od lat konsekwentnie walczy o uratowanie dębickiej synagogi, do niedawna mieszczącej niszczejący dom handlowy. Przygotowany przez Ireneusza Sochę projekt rewitalizacji i przekształcenia budynku w muzeum i salę koncertową znalazł się na liście projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy uchwalonego w tym roku przez Radę Miejską.