Wydarzenie
13-16.09.2017

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka // VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska

materiały prasowe

W dniach 13-16 września 2017 r. odbędzie się w Warszawie III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka oraz VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, pod przewodnictwem Batii Gilad.


13 - 16 września (środa - sobota)

Kongres rozpocznie się w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uroczystością nadania przez Akademię doktoratu honoris causa Pani Marcie Santos Pais – Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci. Następujące po niej debaty i zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Partnerami wydarzenia są: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Program obejmuje sesje plenarne i warsztaty, prowadzone przez ponad osiemdziesięciu specjalistów.

Wśród gości znajdą się m.in.: Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci Pani Marta Santos Pais oraz Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) RPD Litwy prof. Edita Žiobienė.

Planowane w trakcie wydarzenia prelekcje, pozwolą przyjrzeć się, z różnych perspektyw, relacjom uczeń-nauczyciel, a także pracy pedagogów i wychowawców. Naukowcy i praktycy, z całego świata, odpowiadać będą na pytania takie jak: Czego uczy nas Janusz Korczak o dziecku-podmiocie, już obywatelu, dzisiejszego świata? Jakie znaczenie dla kształtowania przyszłości ma kultura i ekologia „uprawiania” przeszłości, czyli pamiętanie?

Kongres i Konferencja będą również formą upamiętnienia Janusza Korczaka – jego działalności na rzecz najmłodszych oraz 75-lecia ostatniej drogi, w którą wyruszył wraz ze Stefą Wilczyńską oraz dziećmi z Domu Sierot. W Warszawie Korczaka – w progach jego uczelni - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i w Muzeum POLIN, spotkają się ludzie, którzy swoje życie poświęcili rozwojowi i wychowaniu dzieci, ochronie ich praw oraz propagowaniu, niezmiennie aktualnej, myśli pedagogicznej Starego Doktora.

Nie zabraknie też okazji do wzruszeń – w programie, obok debat i warsztatów, znajduje się niezwykła wystawa "Dzieci wojny" Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej i spektakl taneczny zespołu Kontra z Piotrkowa Trybunalskiego "Irena Sendlerowa Sprawiedliwa".

Janusz Korczak swoim życiem, działalnością i postawą pokazał całemu światu, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Nikt lepiej niż Korczak nie potrafił słuchać dzieci i z nimi rozmawiać. To właśnie Janusz Korczak, jako pierwszy, nieformalny rzecznik praw dziecka stanął w obronie najmłodszych. W obronie ich prawa do rozwoju i godnego życia. Bez Starego Doktora i jego głębokiego przeświadczenia o podmiotowości dziecka nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

O tym, dlaczego praca w duchu pedagogiki Korczaka ma głęboki sens, jakie przynosi efekty i dlaczego, niezmiennie, odpowiada na potrzeby współczesnego świata, opowiedzą wybitni myśliciele, teoretycy i praktycy.