Muzeum
zgłoszenia do 6.09.2017

Muzealny think-tank: muzeum odpowiedzialne społecznie

Muzealny Think-Tank "Muzeum odpowiedzialne społecznie"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza muzealników i muzealniczki z całej Polski do udziału w IV edycji "Muzealnego think-tanku".

  • 18 - 22 września 2017

Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

Podczas IV edycji "Muzealnego think-tanku", poświęconej tematowi "Muzeum odpowiedzialne społecznie", zapraszamy do wspólnej refleksji nad zagadnieniami: Co znaczy dziś odpowiedzialność społeczna muzeów? O jakich problemach społecznych i do jakiego społeczeństwa mówią muzea, kogo zapraszają do dialogu? Co znaczy odpowiedzialność społeczna instytucji publicznych? Jak jest deklarowana, w jaki sposób wdrażana? Jak skuteczniej czynić muzeum „społecznym”, jak poszerzać modele współdziałania, wspierać oddolne zaangażowanie i upodmiatawiać zarówno odwiedzających muzea, jak i pracowników/pracowniczki. Czy muzea mogą stać się platformą dialogu zróżnicowanego społeczeństwa? Czy w instytucjach (muzeach) może tkwić potencjał emancypacyjny? 

Zapraszamy pracowników i pracowniczki muzeów historycznych, muzeów sztuki, muzeów etnograficznych i wszelkich innych placówek muzealnych oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzealnictwa do wspólnej refleksji. Zachęcamy również pary dyrektorsko-pracownicze z poszczególnych muzeów do wspólnego uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2017 lub do wyczerpania miejsc pod adresem: [email protected] 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ >>

UWAGA: 

  • Popołudnie 18 września jest opcjonalne, przeznaczone dla uczestników zjazdu, którzy wraz z przewodnikami/przewodniczkami chcieliby zapoznać się z wystawą stałą i muranowskim otoczeniem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
  • Część obowiązkowa zjazdu rozpocznie się rano 19 września, spotkania będą trwały każdego dnia ok. 8 godzin, będą obejmowały m.in. wizyty w innych instytucjach i organizacjach.
  • Liczba miejsc na zjeździe jest ograniczona i obejmuje 26 osób. 
  • Organizator zapewnia uczestnikom i uczestniczkom posiłki i materiały, nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu. 
  • Zjazdy "Muzealnego think-tanku" są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym uczestnictwo w 4 obowiązkowych dniach zjazdu (tj. 19-22 września).

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Polsko-norweskie działania bilateralne w 2017 r.”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z budżetu Państwa.