Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Zapraszamy na bloga podsumowującego projekt „Oblicza różnorodności”

Grafika z zielonym napisem oblicza różnorodności.
grafika: Homework / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Oblicza różnorodności" to kilkuletni cykl działań (2013-2017) w Muzeum POLIN, będący częścią programu edukacji dorosłych. Cykl dawał możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej, tworzył przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz budowania platformy dialogu międzykulturowego.

W jego ramach organizowane były wydarzenia dotyczące różnych aspektów międzykulturowości, działania antydyskryminacyjne, rezydencje artystyczne, programy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, warsztaty twórcze, spotkania, dyskusje, działania w przestrzeni miejskiej, wystawy.

W ramach projektu odbyło się ponad 340 działań, w których wzięło udział około 40 tys. uczestników i uczestniczek. Wydarzenia otwarte dla szerokiej publiczności szły w parze z inicjatywami opartymi na kameralnych grupowych procesach, bliskich spotkaniach. Poprzez różnorodne działania zachęcaliśmy do odnajdywania historycznych analogii w dzisiejszym świecie, krytycznego obserwowania rzeczywistości, rozwoju kompetencji międzykulturowych, działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem, czerpania z różnorodności.

Komponent "Oblicza różnorodności" realizowany był w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". Parterem projektu był norweski HL-Center przy udziale European Wergeland Center.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”