Edukacja
14.11.2016

Zakończyła się pierwsza część programu PIYE 2016

Polish-Israeli Youth Exchange 2016
Polish-Israeli Youth Exchange 2016, fot. Alicja Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży (PIYE) to wyjątkowy, najstarszy program Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Daje on szansę studentom z Polski i Izraela na spotkanie, dialog i wspólne działanie. Program dzieli się na dwie części – pierwsza odbywa się w Warszawie i składa się m.in. z warsztatów integracyjnych, warsztatów związanych z poznaniem Warszawy i jej historii oraz ze wspólnego działania artystycznego, druga część to stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie dla uczestników z Polski.


W tym roku w ramach pierwszej części programu uczestnicy przyglądali się dzielnicy Muranów, w której znajduje się Muzeum. Następnie tworzyli performanse będące próbą wejścia w dialog z przestrzenią, mieszkańcami i wszechobecną historią. Efektem końcowym były trzy działania mające na celu zatrzymanie przechodniów, zachęcenie do rozmowy lub do wspólnej celebracji.

 1. Projekt "Usiądźcie z nami" był próbą nawiązania kontaktu z przechodniami, zaproszenia ich do rozmowy. Daje okazję do zmiany relacji między Polakami a Żydami oraz Muzeum POLIN. "Projekt odpowiada na problem przezroczystości, który napotkaliśmy w przestrzeni otaczającej muzeum - okoliczni mieszkańcy czują się ignorowani przez izraelskie grupy, natomiast żydowska społeczność jest niewidoczna na terenie byłego getta, ponieważ niemalże nie istnieje. Nawet samo muzeum jest postrzegane jako “jedna z najpiękniejszych toalet w Europie”. Projekt daje okazję do zmiany tych relacji przez możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami PIYE. Publiczność jest zaproszona do zajęcia miejsca naprzeciwko nas, nawiązania kontaktu wzrokowego i porozmawiania, aby dostrzec naszą wzajemną obecność i, mamy nadzieję, zostać poruszonym przez to doświadczenie".


   
 2. "Means of Commemoration" to drugi projekt definiujący znaczenia, jakie dla polskiej i izraelskiej społeczności ma Pomnik Bohaterów Getta znajdujący się przed Muzeum i znacząco wpływający na jego odbiór. "Każdego dnia ludzie zbierają się przed Pomnikiem Bohaterów Getta. Polacy i Izraelczycy na różne sposoby upamiętniają to wydarzenie. W projekcie zestawiamy ze sobą protokoły tych obrzędów."
  ZOBACZ FILM >>

   
 3. Ostatni projekt dotyczył celebracji zwykłych, codziennych czynności, które przeniesione w przestrzeń publiczną nabierają innego znaczenia. "Mycie rąk, ucztowanie, taniec. Trzy etapy naszej ceremonii oparte są na symbolicznych warstwach ruin, na których wybudowano osiedle Muranów. Odtwarzamy praktyki, „świętość” życia codziennego. Każda czynność odpowiada osobistym przeżyciom. Umieszczając siebie dokładnie w przestrzeni „na i pomiędzy” zachęcamy do krótkiej przerwy w biegu codzienności. Osiedle Muranów zbudowane na gruzach getta staje się miejscem obustronnego rytuału, podkreślamy ciągłość mimo przerwanego życia. Zapraszamy do uczestnictwa w naszej ceremonii oraz do dzielenia się swoją historią. Postaramy się bliżej spojrzeć na rolę odtwarzanych każdego dnia rytuałów".
  ZOBACZ FILM >>

Właśnie trwa druga część programu. Uczestnicy z Polski przebywają na stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz organizują wydarzenia promujące Muzeum POLIN i program PIYE. W trakcie pobytu w Izraelu świętować będziemy 10-lecie programu PIYE.  Spotkają się z tej okazji uczestnicy poprzednich edycji oraz wieloletni partnerzy programu, m.in. przedstawiciele Uniwersytetu w Tel Awiwie, Instytutu Polskiego czy Ambasady Polski w Izraelu, jednak  przede wszystkim  będzie to okazja do spotkania między dotychczasowymi uczestnikami a darczyńcami, Ygalem Ozechovem i Tomkiem Ulatowskim, którzy od samego początku finansują program.

Projekt jest wspólną inicjatywą Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie wystawy głównej.

Projekt wspierany przez:
p. Ygala Ozechova
p. Tomka Ulatowskiego