Edukacja
8-10 czerwca 2016

Konferencja „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje”

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN