Warsztaty
06.05.2016

Ujęcia różnorodności religijnej – zdjęcia, które powstały w ramach warsztatów z Filipem Springerem

Ktoś robi zdjęcie smartfonem.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W marcu 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyły się dwudniowe warsztaty fotograficzne prowadzone przez Filipa Springera. Zajęcia były wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Frank Stella i synagogi dawnej Polski”, która zestawia prace nowojorskiego twórcy ze źródłami jego inspiracji, między innymi przedwojennymi zdjęciami synagog.

Warsztaty fotograficzne były okazją do rozwinięcia umiejętności związanych z fotografowaniem architektury oraz do przyjrzenia się różnorodności religijnej we współczesnej Polsce. Mamy przyjemność zaprezentować efekty pracy osób, które uczestniczyły w warsztatach:

Katarzyna Brzozowska, ewangelicko-augsburski kościół Świętej Trójcy na placu Małachowskiego (Warszawa, Śródmieście).

Katarzyna Brzozowska

Marta Ejsmont, kościół i klasztor oo. Dominikanów (Warszawa, Służew)

Marta Ejsmont

Irena Fedorkowa, Cerkiew Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny (Warszawa, Praga).

Irena Fedorkowa

Joanna Grochala, Synagoga Nożyków (Warszawa, Śródmieście)

Joanna Grochala

Alina Klarman, Cerkiew Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny (Warszawa, Praga)

Alina Klarman

Dmitry Molev, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór Warszawa – Centrum, (Warszawa, Śródmieście, ul. Foksal)

Dmitry Molev

Bartek Opaśnik, kaplica św. Archimandryty Grzegorza Peradze, męczennika Auschwitz; Muzeum IKON, Oddział Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej  (Warszawa, Ochota, ul. Lelechowska 5)

Bartek Opaśnik

Natalia Rakowska, Cerkiew Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny (Warszawa, Praga).

Natalia Rakowska

Urszula Rymarowicz, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej (Warszawa, Ochota)

Urszula Rymarowicz

Magdalena Uchto , Kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim (Warszawa, Śródmieście)

Magdalena Uchto

Agata Wójcik, cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego (Łódź, ul. Kilińskiego 54/56)

Agata Wójcik

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp