Wydarzenie
08.03.2016

Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki i ksiądz Jan Zieja odznaczeni tytułami Sprawiedliwych

6 marca po raz czwarty obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.

Podczas uroczystej gali w Muzeum POLIN wyróżniono tym tytułem kolejnych bohaterów XX wieku: Władysława Bartoszewskiego, Witolda Pileckiego i księdza Jana Zieję.

Drzewka Sprawiedliwych zostaną posadzone na wiosnę na warszawskim skwerze Generała Jana Jura-Gorzechowskiego.

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych ustanowiony został przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO). Sygnatariuszem apelu w tej sprawie był Dom Spotkań z Historią.

Data 6 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia zmarł Mosze Bejski – inicjator Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórca definicji Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

„Pojęcie Sprawiedliwego, które użyte zostało po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem, dziś ma charakter uniwersalny. Tytuł ten służyć ma upamiętnieniu nie tylko uznanych przez Yad Vashem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy” – powiedział podczas uroczystości w Muzeum POLIN Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią.

Sprawiedliwi 2016

W tym roku Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie zdecydował o przyznaniu honorowych tytułów Władysławowi Bartoszewskiemu, Witoldowi Pileckiemu i ks. Janowi Ziei.

Galę poprowadził Jerzy Kisielewski, a sylwetki Sprawiedliwych 2016 przybliżył Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA, oraz aktorzy: Julia Kijowska, Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz.

W gali wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, dyplomacji i kultury oraz Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Znamienitych gości przywitał dyrektor Muzeum POLIN Dariusz Stola.

„Ta indywidualna, heroiczna postawa niosących prześladowanym pomoc zasługuje na najwyższy szacunek i podziw. Ich przykład każe nam pamiętać, że niezależnie od prawnych i państwowych gwarancji, respekt dla praw moralnych musi być głęboko zakorzeniony w ludzkich sumieniach” – powiedział podczas wczorajszej uroczystości podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Wieczór uświetniły koncerty fortepianowe Łukasza Krupińskiego oraz Jekateriny i Stanisława Drzewieckich. Organizatorami gali byli Dom Spotkań z Historią oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ogród Sprawiedliwych w Warszawie

Miejscem upamiętnienia Sprawiedliwych w Warszawie jest otwarty 5 czerwca 2014 roku Ogród Sprawiedliwych przy muranowskim skwerze im. Generała Jana Jura-Gorzechowskiego przy ul. Dzielnej.

Do tej pory uhonorowani zostali: Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Petro Hryhorenko, Jan Karski, Antonia Locetelli, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Tadeusz Mazowiecki oraz Anna Politkowska.