Edukacja

Szkoła Dialogu 2016

fot. Forum Dialogu | www.dialog.org.pl

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

Uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu. W efekcie programu Szkoła Dialogu powstaje wiele różnorodnych inicjatyw zorganizowanych przez uczniów: wymiany młodzieży z Polski i Izraela, blogi i strony internetowe poświęcone historii społeczności żydowskiej, amatorskie filmy fabularne i dokumentalne, foldery turystyczne, wystawy, happeningi, lokalne festiwale i wiele, wiele innych.

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. W ostatnich latach gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli: profesor Władysław Bartoszewski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, ambasadorzy USA i Izraela w Polsce, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.

Udział w Szkole Dialogu jest bezpłatny. Aby zgłosić chęć udziału w Szkole Dialogu, należy wypełnić ankietę on-line:

Szkoły pozawarszawskie | Szkoły warszawskie

Program jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niewielkich miejscowości z całej Polski, w których niegdyś duży odsetek mieszkańców stanowili Żydzi.

Cykl 4 zajęć Szkoły Dialogu powinien się odbyć między 14.03 a 31.05. Projekt konkursowy należy zrealizować do 20.06.2016. Grupa uczestników może liczyć od 20 do 30 osób.

Więcej szczegółów związanych z programem Szkoła Dialogu znajdą Państwo na stronie internetowej.

Kontakt:

Aleksandra Tomaszewska

E | [email protected]

T | 22 551 50 25

Organizator: