Wystawy
19.02–20.06.2016

Frank Stella i synagogi dawnej Polski – informacje o wystawie

Kolorowy geometryczny motyw składający się z trójkątów i prostokątów
Frank Stella, Bogoria IV, 1971, technika mieszana, kolekcja Ralpha DeLuki © 2015 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York

Od 19 lutego do 20 czerwca 2016 roku w Muzeum POLIN gościła wystawa dzieł Franka Stelli, zaliczanego do czołówki artystów XX wieku. Oprócz niezwykłych prac nowojorskiego twórcy poznaliśmy również fascynującą historię ich powstania. Otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nieistniejące już, zniszczone przez nazistów obiekty żydowskiej architektury sakralnej zainspirowały amerykańskiego klasyka współczesnego malarstwa.

Łącznikiem między różnymi epokami i odmiennymi kulturami stała się książka polskich architektów Kazimierza i Marii Piechotków poświęcona drewnianym synagogom, która wpadła w ręce Franka Stelli. Zafascynowany pięknem żydowskich bożnic Stella rozpoczął na początku lat 70. XX wieku pracę nad cyklem "Polskich miasteczek" (ang.: Polish Village series). Każde ze swych dzieł autor zatytułował nazwą miasteczka, w którym znajdowała się drewniana synagoga.

Wystawa "Frank Stella i synagogi dawnej Polski" pojawiła się wśród 15 najlepszych wystaw z całego świata w rankingu opublikowanym przez portal Hyperallergic >>

  "Pokaz Frank Stella i synagogi dawnej Polski nie tylko pozwolił nam poczuć emocje związane z wizytą chodzącej legendy, ale przede wszystkim był bardzo udaną próbą przerzucenia pomostu między różnymi epokami i kulturami. Pochodzący z pierwszej połowy lat 70. XX wieku cykl Polskie miasteczka (Polish villages), który był osią wystawy, wyrastał bowiem z inspiracji, jaką dostarczyła malarzowi książką pary polskich architektów, Marii i Kazimierza Piechotków, dotyczącą budownictwa synagogalnego na terenie II Rzeczpospolitej."
  Więcej na magazyn.o.pl >>

Kuratorzy wystawy w bezpośredniej współpracy z Frankiem Stellą postanowili zaprezentować nie tylko wybrane reliefy ze wspomnianego cyklu, ale także oddać przebieg procesu twórczego Stelli. Na wystawie pokazano źródła inspiracji Stelli, a więc przedwojenne zdjęcia i rysunki pomiarowe synagog, powstałe w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej przez Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, z którym Piechotkowie ściśle współpracowali.

Autorem wielu fotografii jest Szymon Zajczyk – żydowski inwentaryzator i historyk sztuki, który zginął w getcie warszawskim.

Wystawa "Frank Stella i synagogi dawnej Polski" była unikatową okazją do spotkania z osobowością uznawaną powszechnie za jednego z najważniejszych amerykańskich artystów XX wieku. Jego prace znajdują się w największych muzeach sztuki współczesnej na całym świecie, a wystawiane na aukcjach – osiągają zawrotne ceny kilkunastu milionów dolarów. Frank Stella stał się legendą za życia – wciąż tworzy, a jego obrazy zachwycają kolejne pokolenia miłośników sztuki.

Wystawa wyszła poza rutynową monografię indywidualnego artysty czy pojedynczego cyklu. Poprzez prezentację dokonań osób, bez których nie byłoby prac Stelli, a więc badaczy i studentów, związanych z Politechniką Warszawską, widz miał okazję przekonać się o żywotności kultury Żydów polskich i jej sile inspirującej nawet wówczas, gdy materialne świadectwa ich świata przestały istnieć.

Wystawa "Frank Stella i synagogi dawnej Polski" prezentowana była w Muzeum POLIN od 19 lutego do 20 czerwca 2016 roku.

  • Artur Tanikowski – kurator i autor koncepcji wystawy 
  • Clifford Chanin – autor pierwotnej koncepcji wystawy
  • Ewa Witkowska – kurator organizacyjny
  • Jan Strumiłło – scenografia
  • Piotr Młodożeniec – identyfikacja wizualna wystawy
  • Marcin Władyka / studio headmade – projekt i skład katalogu wystawy
  • Jan Mioduszewski; Katarzyna Kijek / Przemysław Adamski – projekty artystyczne towarzyszące wystawie
  • Współorganizatorzy wystawy: Politechnika Warszawska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Instytucje współpracujące przy realizacji projektu:

Frank Stella Studio; Marianne Boesky Gallery, New York; Dominique Lévy, New York / London; Tufts University, Medford, MA; Charles Riva Collection; Levin Art Group;

Mecenas     Sponsorzy  
 

 

Patroni   Partner   Współorganizatorzy   Wspólna instytucja kultury
     

 

 

Patroni medialni