Edukacja

"Przywróćmy pamięć" - Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zaprasza do udziału w programie

fot. P. Wieczorek / FODŻ

W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury i religie, które dzięki pokojowemu współistnieniu stworzyły niezwykłe, wielokulturowe dziedzictwo. Ważną częścią tej wieloetnicznej społeczności byli Żydzi. Śladem ich obecności są dziś nie tylko liczne zabytki architektury oraz zaniedbane cmentarze, lecz także ważny wkład w rozwój kultury i sztuki polskiej. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wraz z młodymi ludźmi chce odkrywać to wielokulturowe dziedzictwo i przywracać pamięć o nim.

Obecna edycja programu realizowana jest przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce w ramach partnerstwa z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Celem programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii i kultury Żydów oraz zachęcenie ich do realizacji projektów na rzecz przywracania pamięci o społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Istotnym elementem programu jest również podjęcie opieki nad miejscowym cmentarzem żydowskim. Adresatami programu są przede wszystkim uczniowie w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz podopieczni organizacji pozarządowych i placówek realizujących programy dla młodzieży. Akces do programu mogą zgłaszać placówki z całej Polski.

Program realizowany jest w oparciu o przygotowane przez Fundację materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Służą one jako kompendium wiedzy na temat historii i religii Żydów oraz pracy metodą projektu edukacyjnego. 

Szczegółowe informacje o programie są dostępne tutaj.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj.