Edukacja
24.04.2015

Relacja: trzeci dzień konferencji „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

Zakończyła się trzydniowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej. Ponad stu uczestników przez trzy dni wspólnie omawiało najbardziej znaczące zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i historycznej.

Ostatni dzień poświęcony był międzykulturowości w mieście oraz metodom radzenia sobie z dyskryminacją, uprzedzeniami i mową nienawiści. Rozpoczął go wyczekiwany wykład prof. Paula Scheffera, który wychodząc od przykładu Warszawy – miasta niegdyś zróżnicowanego kulturowo, a dziś na tle innych europejskich miast niezwykle homogenicznego – opowiedział o wielokulturowości współczesnego miasta i znaczeniu edukacji historycznej dla budowania postaw otwartości i szacunku wobec mniejszości kulturowych i imigrantów.

Uczestnicy wzięli ponadto udział w ośmiu przygotowanych na ten dzień warsztatach, które skupiały się m.in. wokół metod nauczania wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, problematyki życia w wielokulturowym mieście czy przeciwdziałania antysemityzmowi w polskiej szkole.

Wykład poprowadził także prof. dr Andreas Zick, który przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z wrogością i uprzedzeniami, takimi, jak np. mowa nienawiści czy współczesne akty przemocy oraz rozpatrywaniem ich w kontekście historycznym.

Zwieńczeniem dnia było wystąpienie ambasador Ingrid Schulerud z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii oraz panel podsumowujący konferencję. Ambasador przedstawiła informacje dotyczące następnej tury funduszy EOG i funduszy norweskich. W panelu wzięli udział Sjur Bergan z Rady Europy, Alicja Pacewicz z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w roli moderatorki dr Claudia Lenz z European Wergeland Centre.

>> Więcej informacji na temat konferencji

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI