Edukacja
22.04.2015

Relacja: Drugi dzień konferencji "Międzykulturowość w edukacji historycznej"

W poniedziałek rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”, której głównym celem jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału, jaki tkwi w różnorodności lokalnych społeczności.

Wczorajszy, drugi już dzień konferencji, otworzył wykład prof. Kirstin Skinstad van der Kooij z Oslo and Akershus University College. Komentarz do tego wystąpienia przygotował Sjur Bergan z Rady Europy. Punktem wyjścia do rozważań stała się refleksja nad coraz bardziej różnicującym się społeczeństwem Europejskim; gdzie różnorodność nie oznacza jedynie odmienności etnicznej i religijnej; ale doświadczenia poczucia „obcości” w nowych środowiskach; czy przy zetknięciu z nieznanymi sposobami komunikacji. W dniu wczorajszym rozpoczęły się także warsztaty z ekspertami; które odbyły się w ramach dwóch bloków tematycznych - Edukacja historyczna a kompetencje międzykulturowe oraz Historie lokalne – stosunek do innych. Drugi blok tematyczny otworzył wykład Witolda Dąbrowskiego z Bramy Grodzkiej/ Teatru NN z Lublina z komentarzem  Brendana Jacksona ze Stowarzyszenia Laundry z Wielkiej Brytanii. Przybliżyli oni wyzwania związane z różnorodnością kulturową i etniczną w kontekście zarówno globalnym, jak i lokalnym. Zwieńczeniem dnia był występ Chóru POLIN, który za pomocą muzyki, słowa i dźwięków lasu, zwierząt oraz ptaków, opowiedział słuchaczom legendę o przybyciu Żydów do Polski.

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej” została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z The European Wergeland Center, pod patronatem Rady Europy, Ambasady Norwegii i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jej realizacja możliwa jest, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

>> Więcej informacji na temat konferencji

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI