Seminarium
zgłoszenia do 22 lipca

Seminaria dla dziennikarzy i dziennikarek "Mowa nienawiści w mediach – jak jej przeciwdziałać"

fot. Katarzyna Bogatko, "Równi. Zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej", Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2013 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza dziennikarzy i dziennikarki z całej Polski do udziału w dwudniowym seminarium „Mowa nienawiści w mediach  jak jej przeciwdziałać?”.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Muzeum w dniach 2122 sierpnia 2014 r. od rana do godzin popołudniowych. Seminarium  jest częścią muzealnego projektu antydyskryminacyjnego skierowanego do różnych  grup zawodowych.

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim dziennikarzy i dziennikarki prasy lokalnej, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się problematyką dyskryminacji mniejszości, oraz tych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę w omawianym zakresie.

Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości  w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach. Podczas zajęć poprowadzona zostanie dyskusja o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać.

Seminarium podzielone zostanie na trzy części. Pierwszą z nich stanowić będzie wykład ekspercki wprowadzający w zagadnienia związane z tematem warsztatu. Następnie na bazie dyskusji, pracy w grupach oraz pracy nad tekstami dziennikarze biorący udział w szkoleniu skoncentrują się na sposobach reagowania i przeciwdziałania mowie nienawiści.

Uczestnicy zastanowią się również nad rolą stereotypów w kształtowaniu grup mniejszościowych przez środowisko dziennikarskie. Szczególna uwaga poświęcona będzie mniejszości romskiej i żydowskiej.

Seminarium poprowadzone zostanie przez dr Joannę Talewicz-Kwiatkowską i Dariusza Fedora.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (do pobrania tutaj).

Wypełnione zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 lipca 2014 r. na adres: [email protected].

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium, zostaną poinformowane drogą mailową. Muzeum Historii Żydów Polskich nie zwraca kosztów dojazdu. Organizator może zapewnić zakwaterowanie części uczestników. Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji  w formularzu aplikacyjnym. W trakcie trwania seminarium zapewnione jest wyżywienie

PROWADZĄCY:

Dariusz Fedor – rocznik 1964, absolwent filologii polskiej UW, redaktor. Od 1990 roku związany z „Gazetą Wyborczą” i Agorą, gdzie pełnił funkcję szefa działu krajowego „GW”, redaktora  naczelnego „Gazety Stołecznej” i zastępcy sekretarza redakcji „GW”. Od 2005 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu „Logo”, a od 2009 r. redaktor naczelny działu wydającego książki w Agorze. Od lipca 2012 szef jednoosobowej firmy Redakcja-Kreacja i twórca  kwartalnika podróżniczo-literackiego „Kontynenty”, który ukazuje się od maja 2012 roku.

Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska – antropolog kultury,  absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program oraz programu Marie Curie Conferences and Training Courses- Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies - a Model for Europe. Obecnie pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto prezeska Fundacji Dialog-Pheniben i redaktor naczelna kwartalnika Dialog-Pheniben.

SEMINARIA DLA GRUP ZAWODOWYCH

Muzeum Historii Żydów Polskich aktywnie włącza się w tworzenie dyskursu równościowego. Jednym z podejmowanych przez instytucję działań jest zainicjowanie projektu szkoleń skierowanych do grup zawodowych. Poprzez ukazanie kulturowego, społecznego, politycznego i  ekonomicznego sposobu funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce. Muzeum pragnie podkreślić znaczenie działań zapobiegających dyskryminacji wpływ aktywnych postaw wdrażających zachowania równościowe na zmianę rzeczywistości społecznej. Zapraszając do współpracy przedstawicieli grup zawodowych, Muzeum chce stworzyć platformę wymiany opinii i wspólnej refleksji nad codziennymi wyzwaniami dotyczącymi wdrażania reguł równościowych w środowisku zawodowym. 

Załączniki:
  • Formularz zgłoszeniowy
    Pobierz plik 143.11 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT