Spotkanie

Facing History and Ourselves z trzydniową wizytą w muzeum

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Facing History and Ourselves to międzynarodowa organizacja, która przekazując młodzieży wiedzę o Zagładzie i innych ludobójstwach, stara się przyczynić do budowy tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa, opartego na moralnych wartościach.

Podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Polsce przedstawiciele FHO spędzili trzy dni w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Grupa, w której byli przedstawiciele zarządu The Facing History wraz z rodzinami, pierwszego dnia poznawała sposoby funkcjonowania muzeum, jego ofertę programową, problemy z jakimi styka się zespół. Oprowadzeni przez muzealne edukatorki i przewodników po budynku i wystawie czasowej, wzięli udział w dyskusji panelowej z Marianem Turskim, przewodniczącym Rady Muzeum, prof. Dariuszem Stolą, dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich oraz prof. Barbarą Kirshenblatt-Gimblett, dyrektor programową wystawy głównej .

Następny dzień wypełniony był wykładami i warsztatami. Otworzyło go wystąpienie prof. Antonego Polonskego, naczelnego historyka wystawy głównej muzeum. W dalszej części goście brali udział w warsztatach prowadzonych przez  profesorów Marcina Wodzinskiego i Michała Bilewicza, kurator wystaw w muzeum dr Ewę Małkowską-Bieniek oraz Rafała Pankowskiego. Spotkania poświęcone były m.in. chasydyzmowi, antysemityzmowi czy warszawskim Żydom przez II wojną światową.

Popołudnie grupa spędziła w dzielnicy Muranów, pod opieką przewodników z Centrum Taubego odwiedzając miejsca związane z dawnym warszawskim gettem. Zwieńczeniem dnia było wieczorne spotkanie z poruszającymi opowieściami świadków historii, Anny Brando i Józefa Walaszczyka, czyli przewodniczącej i wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych między Narodami oraz Joanny Sobolewskiej-Pyz, przewodniczącej Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce. Spotkanie prowadziła Monika Koszyńska z działu edukacji muzeum.

Trzeciego wieczoru zaproponowano gościom seans filmowy. Projekcja „Pokłosia” poprzedziła prowadzoną przez prof. Stanisława Krajewskiego dyskusję, w której udział wzięli prof. Michał Bilewicz, dr Krzysztof Persak, Maciej Stuhr, aktor odtwarzający główną rolę w filmie, oraz  producent filmu Dariusz Jabłoński.

Wizyta The Facing History and Ourselves w Muzeum Historii Żydów Polskich była dużym sukcesem, a jej owocem będzie współpraca partnerska obu instytucji.