Wystawy

Prosimy dotykać eksponatów!

Powstająca wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich to nie tylko zabytkowe przedmioty, multimedia, teksty i obrazy. To także wiele eksponatów, których można dotknąć, poruszyć i dzięki temu lepiej poznać prezentowaną przy ich pomocy historię. Kilka przykładów prezentują kuratorzy wystawy głównej. 

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy głównej odpowiada Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powstanie wystawy jest możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.