Rezydencje artystyczne

Luísa Nóbrega – pierwsza rezydencja artystyczna w muzeum

Bułeczki ułożone w kształcie piramidy.
fot. Luísa Nóbrega

W dniach 29 kwietnia – 18 maja 2014 r. będziemy gościć w muzeum Luísę Nóbregę z Brazylii. Artystka została wytypowana w projekcie „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu”, w ramach którego do kwietnia 2016 roku będziemy gościć 13 polskich i zagranicznych artystów. Rezydenci  będą podejmować w swej twórczości tematykę dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości, zapraszając mieszkańców Warszawy do wspólnych działań.

Projekt Nóbregi zakłada stworzenie instalacji, na którą składać się będą ślady kilkunastu akcji performatywnych przeprowadzonych przez artystkę w przestrzeni publicznej. Poprzez swoje działania performerka odnosić się będzie m.in. do ograniczeń nauk historycznych i języka poezji współczesnej. Inspirację dla niej stanowić będą z jednej strony poetyckie teksty Paula Celana i Anny Kamieńskiej, z drugiej miejsca pamięci w Warszawie, w tym cmentarz żydowski i dawna kładka nad Chłodną.

Luísa Nóbrega pracuje w obszarach performansu, wideo i tekstu. Interesuje ją gra z kontrolą i ryzykiem. Zrealizowała szereg działań, podejmujących tematy istotne dla społeczności w określonych regionach, jak np. trauma izolacji w postsowieckiej rzeczywistości.

Badając znaczenie trwania w performansie (tzw. durational performance) i wideo, Nóbrega zadaje sobie i publiczności pytania: Jak długo można obserwować i słuchać? Jak długo można wytrzymać bycie obserwowanym i podtrzymywanie tej samej czynności? Jak długo obraz może przeciwstawiać się znikaniu? 

To ostatnie prowadzi do rozumienia przez artystkę historii jako fragmentarycznej zbiorowej imaginacji, pełnej luk i sprzeczności, a tym samym stanowiącej niewyczerpane źródło inspiracji.

Warsztaty z Luísą Nóbregą „Dwuznaczne ślady, niewidzialne gesty”

7, 10 i 11 maja Luísa Nóbrega poprowadzi cykl warsztatowy „Dwuznaczne ślady, niewidzialne gesty”. Punktem wyjścia dla warsztatów będzie widoczny od lat 70. zwrot artystów sztuk wizualnych w kierunku działań niematerialnych. Zamiast tworzyć obiekty, dokumentują oni ślady swoich działań. Stanie się to podstawą dla trzech spotkań, które zakończy wykonanie przez uczestników efemerycznych akcji performatywnych. 

We wspólnej refleksji nad problematyką styku sztuki i życia zostaną przywołane prace m.in. Franza Kafki, Roberta Bressona, Basa Jana Adera, Anny Kamieńskiej, Paula Celana, Jerzego Grotowskiego, Tehching Hsieha, Jiri’ego Kovandy, Lygii Clark i Rafeala França.

Terminy cyklu: 

  • 7 maja godz. 18.00-20.00, 
  • 10 maja godz. 11.00-16.00, 
  • 11 maja godz. 13.00-16.00.

Wstęp na warsztaty bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy do 5 maja pod adresem: [email protected]

Finałowa prezentacja

Rezydencja Luísy Nóbregi zakończy się instalacją złożoną z dokumentacji akcji artystki w Warszawie. Prezentacja odbędzie się w ramach programu tegorocznej Nocy Muzeów 17 maja w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich. Towarzyszyć jej będzie spotkanie z artystką prowadzone przez filozofa, eseistę i tłumacza – Adama Lipszyca.

Więcej o artystce

Luísa Nóbrega jest Brazylijką, absolwentką filozofii na Uniwersytecie w São Paulo. Jako artystka performans brała udział w wydarzeniach takich jak: Periferias, multidyscyplinarny festiwal w Huesca w Hiszpanii, Arte Ocupa Live Art Festival w Santa Maria, Rio Grande do Sul w Brazylii i wielu innych, w tym m.in. w Urugwaju i Kolumbii. Była rezydentką programów instytucji takich jak: SIM Residency w Reykjaviku czy Nida Art Colony w Neryndze na Litwie. Jest także stypendystką programu grantowego Fundação Joaquim Nabuco. Dalsze informacje można znaleźć stronie www.luisanobrega.com.

Więcej o projekcie rezydencji artystycznych 

Działanie „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”