Seminarium

Rozpoczynamy seminaria dla policjantów, sędziów i prokuratorów

fot. Alicja Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum rozpoczyna cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla przedstawicieli policji, sądów i prokuratury.  Zajęcia mają pomóc przedstawicielom prawa w sytuacjach, w których stykają się z przejawami dyskryminacji, rasizmu, nietolerancji czy ksenofobii. Uczestnicy będą mogli poznać standardy prawne, skuteczne sposoby reagowania oraz mechanizmy psychologiczne i społeczne prowadzące do nietolerancji i dyskryminacji.

Pierwsze szkolenie skierowane do sędziów i prokuratorów odbędzie się już 7 i 8 kwietnia. W kolejnych seminariach (22-23 maja  i 12-13 czerwca) wezmą udział przedstawiciele policji: pełnomocnicy ds. praw człowieka oraz naczelnicy wydziałów prewencji komend wojewódzkich.

W ramach przygotowań do tych szkoleń 27 marca Muzeum Historii Żydów Polskich odwiedził komendant główny policji generał Marek Działoszyński. Razem z inspektorem Krzysztofem Łaszkiewiczem, pełnomocnikiem komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka, obejrzeli powstającą wystawę główną, którą zaprezentował im dyrektor Robert Supeł ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Goście omówili też przebieg i zakres planowanych seminariów z Zygmuntem Stępińskim – zastępcą dyrektora muzeum oraz dr Kamilą Dąbrowską, która koordynuje ten projekt szkoleniowy.

Współpraca Muzeum Historii Żydów Polskich z policją w zakresie zwalczania działań antydyskryminacyjnych toczy się również na forum Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści powołanej 13 lutego 2014 r. W ramach tej inicjatywy przedstawiciele muzeum, policji, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych mają wspólnie zastanawiać się m.in.: nad kwestią zapobiegania tzw. przestępstwom z nienawiści.

>> Więcej informacji na temat seminariów dla grup zawodowych.

Partnerzy projektu:

Partnerzy projektu - logotypy

 

 

Policja - logotyp

 

 

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu firmy:

Boeing - logotyp