Warsztaty

Warsztaty teatralne: Muranów 2014

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza mieszkańców Muranowa do udziału w warsztatach teatralnych dotyczących doświadczania Muranowa przez mieszkańców różnych pokoleń. Warsztaty poprowadzi reżyser Wojtek Ziemilski, a ich efekty zostaną zaprezentowane szerszej publiczności w formie spektaklu. Podczas pracy warsztatowej uczestnicy projektu wraz z reżyserem będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie Muranów? Jak się zmienia? Jakie historie i miejsca tworzą moją osobistą mapę Muranowa? Jak pamięć o przedwojennym Muranowie (albo jej brak) wpływa na moje doświadczenie zamieszkiwania tej dzielnicy?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych i młodzieży powyżej 17 roku życia.

Warsztaty odbywać się będą 3 razy w tygodniu, we wtorki, w środy i piątki, w godzinach 17.00-20.00, począwszy od 15 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwszy pokaz spektaklu odbędzie się 17 maja 2014 podczas Nocy Muzeów. Kolejne odsłony spektaklu odbędą się 24 i 31 maja 2014 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 kwietnia 2014 r. pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

Z dopiskiem: „Spektakl muranowski”, Zuzanna Benesz

lub pocztą elektroniczną na adres:

Zuzanna Benesz: [email protected]

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć krótką, nieformalną autobiografię związaną z Muranowem (maks. 1 strona A4). Tekstowi może (ale nie musi) towarzyszyć zdjęcie na tle wybranego miejsca na Muranowie. Prosimy również o podanie informacji na temat wieku, jak długo są Państwo mieszkańcami Muranowa, jaką część Muranowa Państwo zamieszkują.

Wyniki naboru ogłosimy 11 kwietnia na stronie internetowej Muzeum. Informacje o wynikach będą również dostępne pod numerem telefonu: 505 423 116.

Informacje o prowadzącym warsztaty i reżyserze:

Wojtek Ziemilski – reżyser teatralny, artysta wizualny (ur. 1977). Tworzy prace na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i choreografii. Ukończył kurs reżyserii teatralnej w Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. Po powrocie współpracował z TR Warszawa (jest m.in. autorem instalacji wideo "Aktorzy"). Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów z nowych form eksperymentu w teatrze, m.in. w Instytucie Teatralnym i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Autor spektakli „Mała narracja”, „Prolog”, „W samo południe”, eksplorujących nowe formy dokumentalnego teatru. Pisze bloga o sztuce nowoczesnej: new-art.blogspot.com. Współpracuje z galerią BWA Warszawa.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym projekcie!

Projekt realizowany dzięki wsparciu:

Boeing - logotyp