Muzeum

Uroczysta nominacja prof. Dariusza Stoli na stanowisko dyrektora

26 lutego 2014 r. o godz. 15.00, prof. Dariusz Stola otrzymał oficjalną nominację na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. Nowego dyrektora wyłoniło trzech założycieli muzeum: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Podczas uroczystości w siedzibie muzeum nominację nowemu dyrektorowi wręczył minister Bogdan Zdrojewski. - Najważniejszym wyzwaniem jest dla nas w tym roku odbiór od wykonawców wystawy głównej muzeum – zapowiedział prof. Stola. – Ta wystawa jest sercem naszego muzeum, musimy zintegrować ją z wszystkimi systemami i działaniami programowymi.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pięknym obiektem, położonym w ważnym punkcie Europy. Instytucją, której zadaniem będzie edukować, przypominać, stwarzać okazje do spotkań, nie tylko narodów polskiego i żydowskiego. Mam jednak świadomość, że zarządzanie muzeum jest ogromnym wyzwaniem. Jestem przekonany, że pan profesor zrealizuje to zadanie świetnie, a ja dołożę wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki do funkcjonowania tego od zawsze potrzebnego muzeum. Gratuluję i życzę, aby każdy dzień pracy przynosił panu ogromna satysfakcję - mówił podczas uroczystości minister Bogdan Zdrojewski.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, badaczem migracji międzynarodowych w XX w., Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich, a także reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas oraz w Ośrodku badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i dziewięć książek oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Był również jednym z konsultantów wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich. - Otwarcie dla zwiedzających wystawy głównej w październiku tego roku dopełni ofertę muzeum – mówi Dariusz Stola. – Od tego momentu będziemy mogli zaoferować zwiedzającym pełnię naszych programów edukacyjnych, kulturalnych i wystawienniczych, w tym działań realizowanych dzięki środkom z Grantu Norweskiego i EOG.

Muzeum Historii Żydów Polskich realizuje nowoczesny model muzealnictwa. Oprócz wystawy głównej na zwiedzających czekają wystawy czasowe, wykłady, koncerty, spektakle teatralne i seanse filmowe, spotkania ze świadkami historii, warsztaty dla dzieci, zajęcia dla szkół, działania edukacyjne i naukowe – słowem cały kalejdoskop różnorodnych zajęć.

- Kosztem 176 mln zł wybudowaliśmy nowoczesną przestrzeń.  Teraz pozostaje wypełnić ją historią i dziedzictwem narodu żydowskiego, utrwalić pamięć o przeszłości – powiedziała podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy. - Cieszę się, że już dziś Muzeum jest  ważnym miejscem na mapie kulturalnej i edukacyjnej stolicy, chętnie odwiedzanym, tętniącym życiem, w którym odbywają się koncerty i wystawy, realizowane są projekty edukacyjne i naukowe. W oczekiwaniu na otwarcie wystawy głównej, która stanie się sercem tego miejsca, już teraz życzę powodzenia nowemu dyrektorowi - dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W uroczystości wzięli udział także Marian Turski – Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich, Piotr Wiślicki – Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz Andrzej Cudak – p.o. Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich.

Powołanie nowego dyrektora jest kolejnym etapem zaplanowanego procesu udostępniania muzeum publiczności. Najważniejszym zadaniem pełniącego obowiązki dyrektora w okresie 08.2012-02.2014 r. Andrzeja Cudaka było przygotowanie muzeum do funkcjonowania w nowym budynku, skompletowanie zespołu i rozpoczęcie działalności programowej. Profesor Dariusz Stola będzie odpowiadał za proces przejęcia przez muzeum wystawy głównej i organizację w muzeum uroczystego otwarcia, a następnie kierował instytucją udostępniającą już pełną ofertę dla zwiedzających z Polski i z zagranicy.

- Kulminacją będzie dla nas w tym roku otwarcie 28 października 2014 r. – podkreśla prof. Dariusz Stola. - Jest dla nas bardzo ważne, by podczas tej uroczystości podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muzeum. Ale także, by przedstawić je mieszkańcom Warszawy (a w szczególności naszym sąsiadom z Muranowa), gościom z innych miast i z zagranicy. Chcemy przypomnieć, jak piękny i bogaty wkład wnoszą do kultury naszego kraju, ale także całego świata, polscy Żydzi – mówi nowy dyrektor.