Seminarium

Relacja: piąte spotkanie z cyklu „Uwierzyć w muzeum?”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom piątego spotkania z cyklu „Uwierzyć w muzeum?” za ich zainteresowanie i liczną obecność.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz wysłuchania nagrania ze spotkania.

Relacja ze spotkania:

Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj niosąc dwie tablice z przykazaniami, jego twarz, jak mówi Pismo, promieniała. Blask był tak silny, że ludzie, włącznie z jego bratem Aronem, bali się do niego zbliżyć. Mojżesz chcąc zbliżyć się do ludzi, których był przewodnikiem zakrywał swoją twarz. Wyjściowym pytaniem dla naszych rozważań o współczesnym przywództwie było: dlaczego Mojżesz zakrywał swoją twarz, chcąc zbliżyć się do ludzi?

Odpowiedź nie sprawiła trudności: uwcześni ludzie przyzwyczajeni byli do kultu władcy, faraona. Panował kult jednostki.  Mojżesz jako przewodnik Żydów, którzy wyszli z Egiptu, zakrywając swoją promieniującą blaskiem twarz, chciał w ten sposób zapobiec kultowi jego osoby, wiedząc że byłoby to bałwochwalstwo.

Jaką wartość dziś niesie dla nas postawa Mojżesza? Co nam to mówi o jego stosunku do przywództwa? Jakiego przywódcy dziś potrzebujemy?  Odpowiedź która w trakcie naszych rozważań się nasunęła okazała się być jednoznaczna: skromnego, pokornego, skupionego na potrzebach ludzi.

Jednak ta odpowiedź nam, uczestnikom seminarium, nie wystarczyła. Poszliśmy dalej w tych rozważaniach i zapytaliśmy: czy przywódca powinien być silny i w czym jego siła miałaby się przejawiać. Odpowiedzi też długo nie poszukiwaliśmy: siła przywódcy polega na tym, że w sytuacjach trudnych potrafi się przeciwstawić dążeniom tłumu i pójść pod prąd.

Ten wniosek zaprowadził nas do pytania o charyzmę przywódcy. A ta okazała się w toku naszej dyskusji z Wojciechem Eichelbergerem produktem ubocznym sytuacji, w której ktoś doświadczył czegoś , co subiektywnie uznał za prawdę.  Prawdę przez duże P, wartą przekazania innym. Charyzma to głębokie przekonanie, które zostaje wyartykułowane i odbija się w umysłach innych ludzi. Pojawia się jako iskra przeskakująca z głowy do głowy, po czym staje się wielkim płomieniem.

Wszystkie te nasze rozważania o współczesnym przywództwie obywały się w cieniu ukraińskiego Majdanu. W cieniu wydarzeń, które w wyjątkowo bolesny sposób obnażyły przed nami kryzys współczesnego przywództwa. Ta słabość i bezradność europejskich liderów tym bardziej zmusza nas dziś do głębszych poszukiwań odpowiedzi na pytanie o sens przywództwa.

Następne spotkanie „Czy są wartości, dla których warto ryzykować życie swoje lub innych?” odbędzie się 17 marca o godz. 18.00.

Gościem specjalnym będzie Michał Jagiełło - taternik, alpinista, ratownik TOPR-u, pisarz, poeta, publicysta.