Muzeum

Ustanowienie Funduszu Edukacyjnego Rodziny Nissenbaumów

Fundacja Rodziny Nissenbaumów wsparła działalność edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzięki temu Centrum Edukacyjne muzeum podejmie nową inicjatywę – projekt Międzynarodowa Letnia Szkoła PIYE – której celem będzie szerzenie wartości i misji muzeum w środowisku młodzieży z Polski, Izraela i Niemiec.

Projekt będzie rozwinięciem realizowanego od ponad 6 lat w Polsce i Izraelu programu wymiany studenckiej Polish-Intercultural Youth Encounters (PIYE), wspólnej inicjatywy Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Międzynarodowa Letnia Szkoła PIYE ma mieć charakter cykliczny – w latach 2015-2019 w ramach Funduszu Edukacyjnego Rodziny Nissenbaumów odbędzie się  5 edycji projektu. Fundacja Rodziny Nissenbaumów wspiera także produkcję wystawy głównej muzeum.

„Fundacja honoruje działalność Muzeum Historii Żydów Polskich i pragnie wesprzeć tworzenie wystawy o tysiącletnim życiu społeczności żydowskiej w Polsce. Aby wypełnić muzeum życiem, fundacja z radością uczestniczy w organizowaniu imprez poglądowych i spotkań w muzeum. W szczególności młodzież z Polski, Izraela i Niemiec będzie mogła w ten sposób poznać bogactwo dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej w Polsce” – powiedziała Sonja Nissenbaum, Prezes Fundacji.

Fundacja Rodziny Nissenbaumów powstała w 1983 r. w celu ratowania świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Działalność pierwszej założonej po II wojnie światowej fundacji przez lata koncentrowała się na odbudowie i ochronie cmentarzy żydowskich oraz na upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa Żydów na terenach znajdujących się w granicach obecnego państwa polskiego. Jednym z głównych celów istnienia fundacji jest również edukowanie młodych ludzi w duchu dialogu i szacunku dla żydowskiej spuścizny duchowej i materialnej.

Witamy Fundację Rodziny Nissenbaumów w gronie Znamienitych Darczyńców Muzeum Historii Żydów Polskich.