Wykład

Relacja: Wykład prof. Rachel Brenner

15 listopada 2013 r. prof. Rachel Feldhay Brenner (Wisconsin-Madison University, USA) wygłosiła wykład pt. „Postawy polskich intelektualistów wobec zagłady getta warszawskiego”.

W wystąpieniu prof. Brenner zaprezentowała analizę wojennych dzienników pisarzy reprezentujących różne środowiska polskiej inteligencji: Marii Dąbrowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Zofii Nałkowskiej, Stanisława Rembka  i Aurelii Wyleżyńskiej. Centralne pojęcie, które organizuje badania prof. Brenner, to empatia oraz odpowiedź na pytanie, na ile Polacy, sami narażeni na terror ze strony okupanta, byli w stanie współodczuwać tragedię Żydów? Podczas wykładu prof. Brenner zwróciła uwagę, że wielu autorów w czasie wojny borykało się winą metafizyczną. Jej źródła Karl Jaspers upatrywał w poczuciu odpowiedzialności za zło, które w naszej obecności jest wyrządzone innym.

Po wykładzie prof. Brenner odpowiadała na pytania zadawane przez słuchaczy.

Muzeum gościło prof. Brenner dzięki wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

NAGRANIE AUDIO WYKŁADU