Seminarium

Pierwsze spotkanie z cyklu „Uwierzyć w muzeum?”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania z cyklu „Uwierzyć w muzeum?” za ich zainteresowanie i tak liczną obecność.

Czy świat został stworzony i czy potrafimy sobie odpowiedzieć na to pytanie trzymając w ręku poemat biblijny? Jeśli od odpowiedzi na to pytanie dzielą nas setki tysięcy miliardów lat, to dzięki spotkaniu z ks. Prof. Michałem Hellerem zbliżyliśmy się do niej przynajmniej o lat… kilka.

Przekonaliśmy się podczas tego spotkania, że można uniknąć pułapki jaką jest naginanie tekstu biblijnego do współczesnej wiedzy naukowej. Okazało się również, że możliwe jest uniknięcie naginania naszej wiedzy naukowej do teologicznych wywodów. Próba odpowiedzi na pytanie o początek wszechświata, dręczące zarówno żydów, jak i chrześcijan, była rozmową pozbawioną rywalizacji. Co więcej była rozmową wolną od ukrytych prób wzajemnego przekonywania do własnych racji.

Zarówno jako chrześcijanie jak i żydzi przyjrzeliśmy się treści Księgi Rodzaju jednocześnie przyglądając się sposobowi, w jaki go czytamy, i temu, jakie tło tworzy dla jej treści współczesna fizyka i kosmologia.

W dyskusji doszliśmy do miejsca, w którym wspólnie uznaliśmy, że świat nie został stworzony! On jest stwarzany! Człowiek ma za zadanie doprowadzić świat do jego celu. Celu, którego dziś jeszcze nie znamy.

Zrozumieliśmy, że potrzebujemy Biblii jako uzupełnienia naszego rozumienia w miejscu, gdzie nauka dotyka swoich granic. Jednocześnie ta żydowsko – chrześcijańska dyskusja udowodniła nam, że doktryna o stworzeniu świata wspólna dla żydów i chrześcijan ma dziś ciągle zasadnicze znaczenie dla naszego życia, chociażby w postaci siedmiodniowego cyklu tygodnia. Żydowska tradycja afirmuje stworzenie świata poprzez przestrzeganie prawa szabatu, w którym powstrzymują się od działań stwórczych.

Jest jednak głębszy wniosek z dyskusji na temat znaczenia doktryny o stworzeniu świata dla nas dzisiaj: doktryna ta rzutuje na naszą postawę życiową: inaczej żyje człowiek, który wierzy w stworzenie od tego, który w to nie wierzy…

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz wysłuchania dyskusji w wersji audio.

Następne seminarium „Czy i kiedy dojrzewamy?” odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00.

Gościem specjalnym będzie dr Krystyna Starczewska.

Listopadowe seminarium uzupełnią także cztery pokazy filmowe, nawiązujące do tematu dojrzewania.

Plan projekcji:

  • 6 listopada godz. 19.00 – Poważny człowiek – reż. Bracia Cohen
  • 13 listopada godz. 19.00 – Liban – reż. Samuel Maoz
  • 20 listopada godz. 19.00 – Sanatorium pod klepsydrą – reż. Wojciech Hass
  • 27 listopada godz. 19.00 – Europa, Europa – reż. Agnieszka Holland

Zapraszamy na seminarium „Uwierzyć w muzeum” oraz na cykl filmowy wokół tematu dojrzewania!