Goście w muzeum

Prof. Bartoszewski przekazał pamiątki na rzecz muzeum

9 października w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczystość przekazania na rzecz muzeum pamiątek przez prof. Władysława Bartoszewskiego. Prof. Bartoszewski przekazał przedmioty, które – jak sam to ujął – posiadają szczególną wartość edukacyjną, mogą skłonić do refleksji „ludzi dobrej woli” i właśnie dlatego powinny znaleźć się w tej instytucji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów muzeum – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny – a także Ambasady Izraela oraz mediów.

Po wyświetleniu fragmentu filmu „Bartoszewski. Droga” (2012), prof. Bartoszewski opowiedział o tym, w jaki sposób wątki żydowskie pojawiły się w jego życiu, poczynając od swego dzieciństwa na ulicy Bielańskiej w Warszawie, w cieniu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem i w pobliżu „dzielnicy żydowskiej” na Nalewkach. Wspominał żydowskich kolegów i rówieśników, z którymi bawił się codziennie w Ogrodzie Krasińskich, rozmawiając w jidysz, języku, który po dziś dzień rozumie. Opowiedział również o swoich losach wojennych oraz działaczach żydowskiego podziemia, z którymi stykał się w ogarniętej pożogą Warszawie, m. in. Leonie Feinerze, Adolfie Bermanie i Racheli Auerbach.

„Nigdy nie wiadomo co w życiu się opłaca, a co nie, ale wiadomo co warto”, powiedział Władysław Bartoszewski, podsumowując swoją działalność na rzecz ratowania Żydów.

Wśród przekazanych przez prof. Bartoszewskiego przedmiotów znalazły się m. in.: medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, który otrzymał w 1966 roku, certyfikat posadzenia drzewka „Żegoty” na Wzgórzu Pamięci w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, obywatelstwo honorowe Państwa Izrael, poufny raport ambasady polskiej w ZSRR dla Rządu RP w Londynie o pomocy udzielonej obywatelom polskim, w tym w szczególności Żydom, w ZSRR w latach 1941-1943, medal – Nagrodę im. Elie Wiesela (którą otrzymał w tym roku od United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie), oryginalny pierścień pamiątkowy wytworzony w getcie łódzkim, a także książki i dokumenty historyczne z okresu drugiej wojny światowej.

Dary te są bezcenne. Ich przekazanie zbiega się z rozpoczynającą się już w przyszłym tygodniu w muzeum wystawą czasową „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”, w ramach której prezentowane będą wybrane przedmioty z kolekcji muzeum, składającej się w 90% z darów. „Pamiątki pana prof. Bartoszewskiego trafiają w samo serce tej kolekcji”, powiedziała Renata Piątkowska, Kierownik Działu Dokumentacji i Opieki nad Zbiorami muzeum.

„To bezcenne dary od wyjątkowego człowieka. Jego wkład w ratowanie Żydów z Zagłady jest nie do przecenienia. Podobnie jak jego powojenna praca na rzecz polskiej demokracji i jego zaangażowanie w krzewienie tolerancji i szacunku – czego przejawem jest wsparcie budowy naszego muzeum”, podkreślił Andrzej Cudak, p. o. dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich.

Prof. Władysław Bartoszewski (ur. W 1922 r. w Warszawie), polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. międzynarodowych, członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, Kawaler Orderu Orła Białego.