Muzeum

Zygmunt Rolat odznaczony

Z ogromną dumą informujemy, że Pan Zygmunt Rolat, Znamienity Darczyńca Muzeum, współprzewodniczący Północnoamerykańskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum i członek Rady Muzeum, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, w tym za wkład w tworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich.

Pan Rolat odebrał oznaczenie 24 września 2013 roku w konsulacie polskim w Nowym Jorku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości wzięło udział około 180 gości oraz Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska.

Zygmunt Rolat urodził się 1 lipca 1930 r. w Częstochowie. 16 stycznia 1945 r. został wyzwolony z częstochowskiego obozu pracy przymusowej HASAG i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jest biznesmenem i prezesem Oxford International Corporation, byłym Członkiem Rady Nadzorczej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie w Izraelu, członkiem Rady Instytutu Badań nad Holokaustem im. Davida S. Wymana, Rady Doradczej Fundacji Taubego, Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Żydowskiego Dziedzictwa w Polsce oraz Rady Prezydenckiej Graduate Theological Union w Berkeley w Kalifornii. Stoi na czele Światowego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian i ich Potomków, jest honorowym przewodniczącym Przyjaciół Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz przewodniczącym American Friends of the Shalom Foundation. Od swej rodzinnej Częstochowy otrzymał tytuł Mecenasa Sztuki. W 2008 r. otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP z rąk śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.