Edukacja

Relacja: „Warszawa dwóch powstań”

fot. Michał Majewski/Muzeum Historii Żydów Polskich

29 lipca 2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się debata zatytułowana „Warszawa dwóch powstań”, zorganizowana we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach obchodów 69. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Była to wyjątkowa okazja, aby raz jeszcze, po obchodzonej niedawno 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim, przyjrzeć się dwóm zrywom z okresu okupacji niemieckiej, które tak głęboko wryły się w psychikę i świadomość narodów polskiego i żydowskiego, urastając do roli swoistych mitów. W debacie udział wzięli: dr Mikołaj Mirowski, historyk, doktor nauk humanistycznych, publicysta, dr Magdalena Gawin, Instytut Historii PAN, Maria Ferenc, koordynatorka Galerii Zagłada, wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich, SŻIH, płk. Edmund Baranowski, uczestnik powstania warszawskiego, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Sekretarz Generalny Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, członek Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie poprowadził Dawid Wildstein.

Debata zgromadziła liczną publiczność, której aktywnie zabierała głos i zadawała pytania. Poruszono wątki takie jak: dyskurs na temat każdego z powstań (lub jego brak) za czasów PRL-u, udział Żydów w powstaniu warszawskim, podobieństwa i różnice między obydwoma powstaniami, ich rola w kształtowaniu świadomości historycznej i narodowej.

ZAPIS DYSKUSJI DO POBRANIA