Goście w muzeum
25.06.2013

Jonathan Brent odwiedził muzeum

Pretekstem do wizyty dyrektora Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO była prezentowana obecnie w muzeum wystawa „Listy do tych, co daleko”, która powstała we współpracy między Muzeum Historii Żydów Polskich i YIVO. To pierwszy tak spektakularny przykład wykorzystania bogatych zasobów YIVO w Europie Środkowo-Wschodniej od czasu, gdy w 1940 r. siedziba instytutu została przeniesiona z Wilna do Nowego Jorku. W archiwum YIVO znajdują się ponad 24 miliony dokumentów, fotografii, nagrań, plakatów, filmów, taśm video i druków ulotnych, dokumentujących życie Żydów od roku 1900 po dzień dzisiejszy, natomiast w bibliotece YIVO znajduje się dziś ponad 385 tysięcy książek i czasopism w dwunastu językach.

Podczas spotkania Jonathana Brenta z dyrektorami i kierownictwem Muzeum Historii Żydów Polskich omówione zostały możliwości dalszej współpracy. Niezwykle ciekawie zapowiadają się plany kolejnych wspólnych wystaw, poświęconych historii Żydów na dawnych ziemiach polskich. Materiały zgromadzone przez YIVO mogą być również tłumaczone przez muzeum na język polski i udostępnianie w internecie oraz w tworzonym w muzeum centrum informacyjnym. Rozważano także możliwość staży i kwerend w YIVO dla przedstawicieli muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich, jako duża instytucja edukacyjna, może stać się istotnym partnerem dla YIVO w Europie, organizując programy i wystawy z wykorzystaniem jego zbiorów.

Współpraca między Muzeum Historii Żydów Polskich i YIVO została zapoczątkowana w październiku 2012 roku podpisaniem umowy partnerskiej między obiema instytucjami.