Wydarzenie

Prof. Barbara Engelking nagrodzona

Dzięki uprzejmości Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Barbara Engelking została ogłoszona tegoroczną laureatką Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nirenskiej.

Ustanowiona przez prof. Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, nagroda przyznawana jest dorocznie autorom publikacji traktujących o życiu żydowskim w Polsce i odzwierciedlających wkład Żydów w kulturę polską. Wyboru laureatów nagrody dokonuje Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research). Nagroda zostanie wręczona we wrześniu br. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Prof. Barbara Engelking jest od wielu lat zatrudniona w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest też założycielką Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, którego działalnością kieruje od chwili jego utworzenia w 2003 roku. Prof. Engelking jest konsultantem wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich, współautorem koncepcji oraz opiekunem naukowym galerii „Zagłada”.

Serdecznie gratulujemy!