Edukacja
21.06.2013

„Bohaterowie warszawskiego getta”

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W latach 1940-1943 w centrum Warszawy Niemcy utworzyli zamkniętą żydowską dzielnicę mieszkaniową –  getto, w którym na powierzchni około 4 ha skupili ponad 450 tys. ludzi. Historia warszawskiego getta jest integralną historią wojennej Warszawy. Na podstawie licznych pamiętników i wspomnień z warszawskiego getta młodzież, biorąca udział w konkursie, mogła odtworzyć losy bohaterów getta; ludzi, którzy w tym „nieludzkim świecie” chcieli uczynić życie normalnym. Wśród nich byli działacze społeczni i polityczni, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, ludzie nauki i artyści. Byli w różnym wieku, mieli różne poglądy i marzenia.

W ramach konkursu organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń uczniowie z warszawskich szkół ponadgimnazjalnych zapoznali się z biografiami bohaterów powstania w warszawskim getcie oraz  sylwetkami ludzi, którzy w getcie działali społecznie.

19 czerwca w siedzibie WCIES odbyło się wręczenie nagród konkursowych. Dział edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich był współorganizatorem ponadgimnazjalnego modułu konkursu. Z ramienia WCIES konkurs koordynowała Małgorzata Meissner.

Podczas I etapu konkursu młodzież przygotowała krótkie filmy prezentujące wybranych działaczy i powstańców getta. Prace zostały ocenione przez Zofię Mioduszewską z Działu Edukacji muzeum i Roberta Szuchtę, konsultanta historycznego muzeum. Do II etapu przeszły cztery grupy uczniów z: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, Zespołu Szkół Nr 7, LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

Kolejnym, drugim etapem konkursu była wciągająca gra miejska na terenie Muranowa przygotowana przez Miriam Boehm i Jana Grądzkiego. Grupy uczniów śpiewały w jidysz hymn partyzantów, szukały miejsca po Placu Muranowskim, odczytywały hebrajskie nazwy organizacji politycznych, które działały w warszawskim getcie. Uczestnicy gry pracowali też z tekstami literackimi związanymi z powstaniem w getcie.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, laureatami zostali: Edyta Stępień, Wojciech Mucha, Łukasz Trzaskowski, Marta Kot. Nad pracą uczniów czuwał nauczyciel: pan Janusz Heller.

Gratulujemy uczniom i nauczycielowi pierwszego miejsca!

Dzięki konkursowi warszawscy uczniowie poznali historię warszawskiego getta i wydarzeń, które miały miejsce na Muranowie 70 lat temu. 

Konkurs był elementem obchodów rocznicy powstania w warszawskim getcie.