Edukacja
20.06.2013

„Odkryj Muzeum” - szkolenie dla przewodników

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich, we współpracy z Biurem Podróży „Guide Service”, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na szkolenie „Odkryj Muzeum”.

Szkolenie skierowane jest do warszawskich przewodników miejskich, oprowadzających grupy w języku angielskim.
Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność opowiadania o  historii projektu muzeum, misji i wizji instytucji, o architekturze gmachu.
Data: 3 lipca 2013, godzina 18.00 - 20.00
Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich
Ilość miejsc: 30

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 26 czerwca 2013 na adres mailowy: [email protected]

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do dnia 29 czerwca 2013.

Po szkoleniu, w dniach 9 i 10 lipca 2013, w godzinach 10.00 - 16.00, odbędą się próbne spacery, podczas których sprawdzona będzie wiedza dotycząca historii i kultury Żydów polskich, budynku muzeum oraz umiejętność oprowadzania w języku angielskim.
Szczegółowy harmonogram próbnych spacerów podany będzie do wiadomości osób zakwalifikowanych do szkolenia.

Udział w szkoleniu oraz zdanie praktycznego egzaminu z oprowadzania po muzeum umożliwi Państwu współpracę z nami przy oprowadzaniu grup po budynku i przy innych projektach muzeum. Osoby, które ukończą szkolenie, otrzymają certyfikaty.
Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Pobierz formularz zgłoszeniowy