Edukacja
17.06.2013

Szósty zjazd Akademii Polin

fot. Grzegorz Liwiński

Akademia Polin działała po raz szósty w dniach 13-15 czerwca 2013 r.

Podczas szóstego zjazdu uczestnicy projektu zajmowali się przede wszystkim tematyką Zagłady. W ramach zajęć, opiekunka naukowa galerii „Zagłada” prof. Barbara Engelking spotykała się ze słuchaczami przez trzy dni z rzędu.

Pierwszy wykład nosił tytuł „Polska pod dwiema okupacjami oraz getto warszawskie”. Podczas wykładu prof. Engelking zajęła się charakterystyką okupacji niemieckiej i sowieckiej od momentu wkroczenia każdego z tych wojsk na teren Polski. Następnie uczestnikom Akademii przedstawiono kalendarium getta warszawskiego oraz scharakteryzowano główne postaci getta: zarówno prezesa Judenratu - Adama Czerniakowa, przywódcę policji żydowskiej - Józefa Szeryńskiego, jak i znanego kolaboranta, szefa trzynastki - Abrahama Gancwajcha.

W trakcie swojego kolejnego wykładu prof. Barbara Engelking zajęła się życiem kulturalnym i religijnym warszawskiego getta. Prof. Engelking skupiła się na koncepcji teodycei rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry. Następnie opisała machinę Zagłady - Einsatzgruppen i akcj elikwidacji gett, ze szczególnym uwzględnieniem getta warszawskiego. Podczas wykładu wspólnie zastanawiano się, dlaczego wielu ludzi nie miało woli walki, i czy powstanie w getcie warszawskim mogło wybuchnąć w 1942 r. Ostatni wykład prof. Engelking dotyczył szczególnie delikatnej kwestii – stosunku Polaków do Shoah. Słuchacze Akademii poznali postawy Polaków wobec odbywającego się na terenie ich kraju Holokaustu, od jednorazowych, prostych odruchów pomocowych bądź ukrywania, poprzez odmowę pomocy czy obojętność, aż do szmalcownictwa i mordowania.

W czasie zjazdu odbył się również wykład prof. Marcina Wodzińskiego pt. „Geografia chasydyzmu”, w którym profesor przedstawił główne braki w dzisiejszym badaniu chasydzkiego nurtu religijnego, a następnie zaproponował własne podejście.

Podczas przedostatniego zjazdu Akademii Polin, w trakcie dwóch spotkań, koordynatorki galerii „Zagłada” - Justyna Majewska i Kamila Radecka-Mikulicz, wygłosiły trzy prezentacje. Następnie, w ramach warsztatów, zaproponowały serię krótkich debat oksfordzkich wokół postaw Polaków wobec Shoah. Tezy do dyskusji ujęte zostały w stereotypowy sposób. Głównym celem warsztatów było przygotowanie edukatorów do prowadzenia rozmów na temat Holokaustu z gośćmi Muzeum. Niektórzy uczestnicy pozostali wierni konwencji i prezentowali konwencjonalne myślenie, inni używali racjonalnych argumentów.

Warto podkreślić, że jednym z tematów poruszanych na omawianym zjeździe Akademii Polin było przystosowanie budynku Muzeum oraz ekspozycji dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Przedstawiciel Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Grzegorz Kozłowski określił podstawowe zasady pracy tłumaczy - przewodników takich osób. W krótkim ćwiczeniu słuchacze mogli przekonać się, jak odbierają świat osoby słabowidzące i słabosłyszące.

Po raz kolejny Akademię Polin odwiedził prof. Stanisław Krajewski, który w trakcie  dwóch wykładów przedstawił powojenną historię Żydów w Polsce: od 1944 aż do 2013 roku. Prof. Krajewski opowiadał m.in. o reakcjach Żydów na wyzwolenie, ale i o obawach z nim związanych. Scharakteryzował główne fale emigracji powojennej: lata 1945-50, następnie wzrost wyjazdów po październiku 1956, i ostatnią, dużą falę, która nastąpiła po antysemickiej nagonce w 1968 roku. Wymienił też te wydarzenia, które przywróciły tematykę żydowską do publicznego dyskursu w PRL, czyli m.in. wydanie rozmowy Hanny Krall z Markiem Edelmanem „Zdążyć przed Panem Bogiem” czy słynny artykuł Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”, który ukazał się w 1983 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Podczas przedostatniego zjazdu wykładowcą była także dr Ewa Klekot, która opowiedziała słuchaczom o muzealnictwie. Tym razem jej wykłady dotyczyły obiektu w przestrzeni muzeum, a następnie strategii zwiedzania muzeum i relacjom między przewodnikami a grupami zwiedzających.